Estudis d’espiritualitat carmelitana

Els Carmelites reflecteixen la gran bellesa interior de Maria

Teresa de Jesús, mestra d’oració

Joan de la Creu, introducció al seu pensament i a la seva obra

Comentari al romanç «In principio erat Verbum», de sant Joan de la Creu

Edith Stein, una dona intel·lectual i santa del nostre temps

El beat Francesc Palau, místic català universal

Anuncio publicitario